Pages

Thursday, 8 November 2012

Од "Гласот на работникот" (фотографии)

Информации за протестот на работниците од Охис и Пемонт на пруги ќе најдете на блогот Гласот на работникот 


No comments:

Post a Comment